facebook

Przedszkole nr 249 Specjalne

Przedszkole nr 249 Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Mapa